Brūnais zeltainītis.

Brūnais zeltainītis.

              Brūnais zeltainītis /Lycaena tityrus/ - tēviņš.