• Mazais ķīris /Hydrocoloeus minutus/.
  • Upes zīriņš /Sterna hirundo/.
  • Mazais zīriņš /Sternula albifrons/.
  • Cekulzīriņš /Sterna sandvicensis/.
  • Melnais zīriņš /Chlidonias niger/.
  • Upes tārtiņš /Charodrius dubius/.
  • Smilšu tārtiņš /Charadrius hiaticula/.
  • Pļavu tilbīte /Tringa totanus/.
  • Purva tilbīte /Tringa glareola/.
  • Mazais gulbis /Cygnus columbianus bewickii/.