• Jūras krauklis /Phalacrocorax carbo/. Cormorant.
  • Sarkanā puskuitala /Limosa lapponica/.
  • Upes tilbīte /Actitis hypoleucos/.
  • Laucis /Fulica atra/.
  • Paugurknābja gulbis /Cygnus olor/.
  • Ziemeļu gulbis /Cygnus cygnus/.
  • Lielā gaura /Mergus merganser/.
  • Kākaulis /Clangula hyemalis/.
  • Gugatnis /Calidris pugnax/.
  • Akmeņtārtiņš /Arenaria interpres/.