• Baltais stārķis /Ciconia ciconia/.
  • Gredzenūbele /Streptopelia decaocto.
  • Mežirbe /Tetrastes bonasia/.
  • Zvirbuļu vanags /Accipiter nisus/.
  • Dižraibais dzenis /Dendrocopos major/.
  • Pelēkā vārna /Corvus cornix/.
  • Krauķis /Corvus frugilegus/.
  • Dzērve /Grus grus/.
  • Zivju gārnis /Ardea  cinerea/.
  • Ķīvīte /Vanellus vanellus/.