• Brūnā čakste /Lanius collurio/.
  •  Pļavu čipste /Anthus pratensis/.
  • Paceplītis /Troglodytes troglodytes/.
  • Baltā cielava /Motacilla alba/.
  • Egļu krustknabis /Loxia curvirostra/.
  • Sarkanrīklīte /Erithacus rubecula/.
  • Vītītis /Phylloscopus trochilus/.
  • Melnais erickiņš /Phoenicurus ochruros/.
  • Dzeltanā cielava /Montacilla flava flava/.
  • Somzīlīte /Remiz pendulinus/.