• Lakstīgala /Luscinia luscinia/.
  • Žubīte /Fringilla coelebs/.
  • Lielā zīlīte /Parus major/.
  • Zilzīlīte /Cyanistes caeruleus/.
  • Mājas zvirbulis /Passer domesticus/.
  • Pelēkais strazds /Turdus pilaris/.
  • Melnais meža strazds /Turdus merula/.
  • Mājas strazds /Sturnus vulgaris/.
  • Plukšķis /Turdus iliacus/.
  •  Bezdelīga /Hirundo rustica/.